Biografi

Siri Terese Berge har siden 2015 vært tilknyttet Kvales olje, gass og energiavdeling og arbeider hovedsakelig med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning tilknyttet olje- og offshoreprosjekter.

Siri har erfaring med rådgivning i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakter, herunder for eksempel certepartier, fabrikasjonskontrakter og EPC(I) kontrakter.

Siri fikk advokatbevilling i 2015. 

Språk

Norsk og engelsk

Arbeidserfaring

2017 -
Fast advokat, Kvale
2016
Utstasjonert, Contract Manager, Thales Norway AS
2015 - 2017
Advokatfullmektig, Kvale
2012 - 2015
Advokatfullmektig, Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA

Utdannelse

2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2006 - 2007
Innføring i Kriminologi, Universitetet i Oslo

Fagområde