Bobehandling

For tilgang til informasjon om bo under bobehandling logg inn med tilsendt brukernavn og passord.

Hva gjør du om et selskap som skylder deg penger går konkurs eller blir tvangsoppløst? Les mer om krav i konkursbo her.