Om boet

Bo
Norske Skogindustrier ASA, dets konkursbo
Rett
Oslo byfogdembete
Saksnummer
17-198212KON-OBYF
Bostyrer
Tom Hugo Ottesen
Åpningskjennelse
19.12.2017
Fristdag
19.12.2017
Krav meldes innen
23.01.2018
1. skiftesamling
23.01.2018

Om debitor

Debitor
Norske Skogindustrier ASA
Opplysninger fra
Enhetsregisteret