Workshop med praktisk tilnærming til personvernforordningen (GDPR)

  • onsdag 1. november
  • 0830-1130
  • Kvale Advokatfirma, haakon viis gate 10, oslo

Hvilke tekniske og organisatoriske krav stiller de nye reglene til virksomheten?

  • Informasjonssikkerhet
  • Internkontroll/dokumentasjon på etterlevelse
  • Krav til, og utforming av, databehandleravtale
  • Vurdering av personvernkonsekvenser ("DPIA")
  • Innebygget personvern

Pris for deltagere som er medlem i EGN Norge: kr 3000,- per workshop eller kr 12 500,- for alle 5 workshop

Pris for deltagere som ikke er medlem i EGN Norge: kr 4000,- per workshop eller kr 16.500,- for alle 5 workshop

Ta kontakt med nettverksrådgiver Karoline Tobiassen via e-post kto@egn.noeller telefon 916 52 234 dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg på deg selv eller en kollega.

Det er et begrenset antall plasser så gi beskjed raskt for å sikre deltagelse.