Manuduksjon i fast eiendoms rettsforhold

  • torsdag 15. november
  • 0830-1000
  • Kvale, Haakon viis gate 10, oslo

Kvale Advokatfirma ønsker velkommen til manuduksjon i fast eiendoms rettsforhold, spesielt tilpasset studenter på første avdeling ved UIO.

Særlige temaer som blir tatt opp er servitutter, herunder variasjonen i slike begrensede rettigheter og sentrale læringskrav innen naborett. 

Foredragsholdere er advokat Fredrik Frøshaug og advokatfullmektig Steffen Myrseth fra Kvales eiendoms- og entrepriseavdeling.

Påmelding: student@kvale.no.

Det vil bli servert mat og drikke i forkant av manuduksjonen.