Morgenøkt - Formuerett II

  • torsdag 9. november
  • 0830-1000
  • kvale advokatfirma, haakon viis gate 10, 9. etg.

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i panterett, spesielt tilpasset studenter ved UiO. Vi vil se nærmere på forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet, samt reglene om gjenopplåning, opptrinnsrett og prioritetsvikelser.

Foredragsholdere er partner Arne Seemann Berg og advokatfullmektigene Erik Torjusen og Caroline Eriksen fra Kvales avdeling for insolvens og restrukturering.

Påmelding: student@kvale.no

Kurset er fulltegnet, send oss en mail om du ønsker å bli satt på venteliste.