Morgenøkt - Fast eiendoms rettsforhold

  • mandag 16. april
  • 0830-1000
  • Kvale, Haakon VIIs gate 10

Kvale Advokatfirma ønsker velkommen til manuduksjon i fast eiendoms rettsforhold, spesielt tilpasset studenter på første avdeling ved UIO.

Særlige temaer som blir tatt opp er servitutter, herunder variasjonen i slike begrensede rettigheter og sentrale læringskrav innen naborett. 

Foredragsholdere er partner Espen Hamar, advokat Fredrik Frøshaug og advokatfullmektig Sandra M. Höglund fra Kvales eiendoms- og entreprisavdeling.

Påmelding: student@kvale.no