Etter Metoo og nye forslag: Varsling, faktaundersøkelse, oppsigelse/avskjed av den skyldige

  • torsdag 3. mai
  • 0900-1130
  • Kvale, Haakon VIIs gate 10, Oslo

Metoo- kampanjen har vist at bedrifter og organisasjoner har mangler i sine varslingsrutiner, hvordan varslene skal følges opp, og hvordan den skyldige eventuelt kan sies opp eller avskjediges med umiddelbar virkning. Det regjeringsoppnevnte Varslingsutvalget har akkurat foreslått endringer, som vi skal se nærmere på. Kvale arbeider mye med disse problemstillingene, setter opp gode varslingsrutiner, og har deltatt i en rekke faktaundersøkelser og større granskninger. Det finnes noen fallgruver, som er skadelige for bedriften og de ansatte, og som nokså enkelt kan unngås:

Temaer for frokostseminaret:

  • Hva er de gode varslingsrutinene?
  • Hvordan ivareta både offer og den anklagede?
  • Hvordan gjennomføre en faktaundersøkelse uten skader på arbeidsmiljøet?
  • Kommer diskrimineringslovgivningen skjerpende inn i disse sakene?
  • Når kan den skyldige sies opp eller avskjediges?
  • Hvilke kritikkverdige forhold kan lede til oppsigelse eller avskjed?

Foredragsholderne er advokatene (H) Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre, som har deltatt i en rekke granskninger de senere årene og prosederer løpende oppsigelses- og avskjedssaker i domstolene. Med seg har de advokatene Catriona McIntyre, Mari Verling (flm) og Fredrik Punsvik (flm), som arbeider mye med varslingsrutiner og praktiske råd ved faktaundersøkelser. I tillegg kommer advokat Carl Vemmestad fra Advokatonline, som skal presentere et opplegg for anonym varsling, webløsningen Whistle, som har vist seg nyttig i mange sammenhenger, og som styrker varslernes posisjon.

Deltagerne får utdelt kompendium om varsling samt boken Oppsigelse skritt for skritt, som er et nyttig verktøy.

Seminarpris er 1850 kr. som inkluderer foredrag, kompendium, bok og annet materiell, samt lettere servering og prat med foredragsholderne etter foredraget.

Påmelding til marked@kvale.no

Kvale holder til ved siden av Nationaltheatret stasjon.