Varsling og oppsigelse på grunn av kritikkverdig oppførsel på arbeidsplassen

  • onsdag 31. januar
  • 0900-1130
  • Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Varsling og oppsigelse på grunn av kritikkverdig oppførsel på arbeidsplassen; regler, rutiner, huskelister og rettspraksis. 

Frokostseminar hos Kvale onsdag 31.01. kl. 09:00-11:30.

påmelding: marked@kvale.no

Kritikkverdig opptreden kan være oppsigelsesgrunn. Men hva kreves av varslings- og etikkregler og arbeidsgivers saksbehandling? Og hvilke rettigheter har den som det varsles mot til innsyn i varslene og til å bli behandlet som uskyldig inntil det motsatte er bevist? Vi gjennomgår siste rettspraksis på området. 

Her er det lett å tråkke feil, og med fare for skade på arbeidsmiljøet, tvister og rettssaker.

Seminaret vil ta for seg:

  • Hvilke varslings- og etikkregler må bedriften ha?
  • Hvordan beskytte varslene og samtidig gi den anklagde grunnleggende rettigheter til innsyn og tilsvar?
  • Når er kritikkverdig opptreden grunnlag for oppsigelse? Hvor går grensen?
  • Hva er den gode saksbehandlingen i disse sakene og når bør tillitsvalgte og verneombudet inn?
  • Ut fra rettspraksis: Hvor ligger fallgruvene i disse sakene?
  • Kan det brukes anonyme vitner?

Deltagerne får inkludert i prisen utdelt Kvales bok om oppsigelser i norsk arbeidsliv, med grundig gjennomgang av forskjellige oppsigelsesgrunnlag, samt foredragsmateriell og servering. Pris er 1450 kr, som også inkluderer diskusjon med foredragsholderne i pausen og etter foredraget, og diplom kan utstedes.

Foredragsholdere er:

Advokatene (H) Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre, sammen med advokat Catriona McIntyre og advokatfullmektig Mari Verling. I tillegg vil vår samarbeidspartner Corporate Communications ved Andreas Tinglum holde et innlegg. Tinglum er partner i Corporate Communications og hjelper bedrifter å bruke kommunikasjon som verktøy til å nå sine mål og med håndtering av krevende situasjoner.