Hvordan si opp ansatte som ikke fungerer og tillitsvalgt/ verneombudets rolle i disse sakene

  • onsdag 27. september
  • 0900-1130
  • Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10

Frokostseminar hos Kvale onsdag 27.9.17 kl 09:00-11:30

påmelding: marked@kvale.no

Av og til er det ansatte som ikke fungerer i stillingen:

- Når kan bedriften si opp vedkommende?
- Saksbehandlingen skritt for skritt
- Bedriftens tilretteleggingsplikt
- Tillitsvalgt og verneombudets rolle i disse sakene
- Fallgruvene som bedriftene ofte faller ned i

Vi ser på siste rettspraksis på området og hva vi kan lære av de konkrete sakene. Seminaret legges praktisk opp med råd og huskelister. Deltakerne får foiler, boken Oppsigelse på en, to, tre (skritt for skritt), artikkelen Manglende arbeidsutførelse som oppsigelsesgrunn, samt artikkelen Verneombudets rolle og tidsbruk.

Kurspris er kr. 1900,-, som også inkluderer lettere servering og mulighet for samtale med foredragsholderne etter foredraget. Det kan også utstedes kursdiplom til de som henvender seg til marked@kvale.no. Deltakerne får også rett til en individuell time med foredragsholderne til fast pris av kr. 1900,- + mva.

Foredragsholdere er advokatene Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre, som begge har møterett for Høyesterett, prosedert en rekke saker i domstolene og skrevet bøker og artikler innen arbeidsrett. Med seg har de advokatene Tonje Liavaag og Catriona McIntyre, som har lang erfaring med denne type saker, og skal ta for seg noen utvalgte dommer.

Kvale Arbeidsrett tilbyr to forskjellige fastprisprodukter til kr. 9500,- til bedriften for å sikre gode varslingsrutiner etter de nye lovreglene, samt korrekte arbeidsavtaler, les mer her.