Telias oppkjøp av Phonero godkjent av Konkurransetilsynet

Kvale har bistått klienten Telia med oppkjøpet av Phonero som i dag ble klarert av Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynets pressemelding, der saken klareres, er tilgjengelig på Konkurransetilsynets hjemmesider.

Advokat og partner Thomas Farhang har hatt ansvar for M&A-prosessen, mens advokat og partner Kristin Hjelmaas Valla har hatt ansvar for de konkurranserettslige deler av saken.