Biografi

Per Conradi Andersen har spesielt omfattende kompetanse og erfaring fra rådgivning og prosedyre innen norsk kraftforsyning, IPR (patenter, varemerker og kopieringssaker) og entreprise/fast eiendom. Han har erfaring fra offentlig sektor; som dommerfullmektig og som advokat de siste 19 årene.

Per var medforfatter i Kommentarutgaven til energiloven, 1. og 2. utgave, og har også skrevet en rekke tidsskriftartikler. Han har i flere år vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett, og fikk i 2005 møterett for Høyesterett. Per Conradi Andersen har også flere styreverv i bedrifter innen industri og handel, i tillegg til å være styremedlem i Kvale.

Språk

Norsk og engelsk

Publikasjoner

 • Kommentarutgave av Energiloven, 1. og 2. utgave 1992 og 1995 (medforfatter)
 • Avhandling om europeisk energiforsyning i et EU rettslig perspektiv, publisert i Legal Issues of European Integration 1994/2
 • Artikkel om patentrett i Festskrift for Norsk Hydros juridiske avdeling 2006
 • Diverse artikler i Tidsskrift for Forretningsjus og Fagtidsskriftet Energi/Europower
 • Diverse artikler i utenlandske tidsskrifter

Rankinger 

Legal 500

Anbefalt innen fagområdene:

 • Electricity and renewable energy (2013-2015)
 • Intellectual property and TMT(2013-2014)
 • Dispute resolution (2013)

Chambers & Partners

Rangert innen fagområdet:

 • Chambers Global: Dispute Resolution (2017)
 • Chambers Europe: Energy/Electricity (2011 og 2015)

 Best Lawyers

Rangert innen fagområdet:

 • Electricity

Arbeidserfaring

2011 -
Partner, Kvale
2003 - 2011
Partner, Bjerknes Wahl-Larsen
1995 - 2003
Advokat Wiersholm, Mellbye & Bech
1993 - 1995
Dommerfullmektig, Flekkefjord sorenskriverembete
1990 - 1992
Førstekonsulent i Olje- og Energidepartementet

Utdannelse

1993
Master of Laws i europeisk rett, University of Exeter
1989
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo