Biografi

Anne Marie Sejersted har lang erfaring med immaterialrett, og har spesialkompetanse innen patent, varemerker, design, opphavsrett og markedsrett.

Praksisen omfatter en rekke, store tvister og prosessoppdrag for domstolene, om bl.a.

 • patentinngrep og gyldighet av patent
 • produktetterlikninger
 • misbruk av forretningshemmeligheter og "know-how"
 • varemerkeinngrep

Hun arbeider også med bedriftstilpassede IPR-strategier og rettighetsbeskyttelse, og med lisensiering og andre former for samarbeid om teknologi eller merkevare

Hun representerer både norske og internasjonale bedrifter.  Hun har i særlig grad jobbet med saker innen offshore og maritime sektor, legemiddelindustri, oppdrettsnæring/fiskehelse, industridesign og markedsføring/reklame. Med bakgrunn som advokat i  NRK  har hun også betydelig erfaring innen media.

Anne Marie er mye benyttet som foredragsholder, og har også holdt en rekke internkurs for kunder om rettighetsspørsmål.

Anne Marie er styremedlem i NIR (Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse) og i den norske AIPPI-gruppen. Hun har også andre styreverv, og sitter i styret i Kvale. Anne Marie er medlem av EPLAW (The European Patent Lawyers Association) og Norsk forening for opphavsrett.

Anne Marie er høyt rangert i flere internasjonale ratinger. 

Språk

Norsk og engelsk

Ranking 

Legal 500

Anbefalt innen fagområdet:

 • Intellectual Property and TMT (2013-2017)

Chambers & Partners

Rangert innen fagområdet:

 • Chambers Global: Intellectual Property (2011-2017)
 • Chambers Europe: Intellectual Property (2007-2017)

LMG Life Sciences Stars

 • Intellectual Property

IAM Patent 1000 - leading patent professionals

 • Litigation 

World Trademark Review - leading trademark professionals

 • Enforcement and litigation (2016)
 • Enforcement and litigation / prosecution and strategy (2017)

Vunnet prisen "Client Choice Award" innen Intellectual Property, Designs & Trade Secrets (2015 og 2017)

Arbeidserfaring

2016
Partner, Kvale
2008 - 2016
Partner, Advokatfirmaet Haavind
2002 - 2008
Advokat, Advokatfirmaet Haavind
2000 - 2002
Advokat, Norsk Rikskringkasting AS
1995 - 1996
Dommerfullmektig, Eidsvoll
1994 - 2000
Advokat, Vislie, Ødegaard & Kolrud

Utdannelse

1993
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo