Mari Verling er tilknyttet Kvales avdeling for arbeidsrett og pensjon. Mari har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en LL.M fra Bond University. Ved Bond University skrev hun masteroppgave om reglene for avtaleinngåelse etter FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG), med særlig vekt på inkludering av standardvilkår.

Mari har etter studiene hatt traineeopphold i FNs handelsrettskommisjon (UNCITRAL) og i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Disse erfaringene har gitt henne et verdifullt internasjonalt perspektiv og innsikt i problemstillinger tilknyttet EU/EØS rett.

Ved siden av studiene jobbet Mari som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund, og har derfor god kjennskap til sentrale eiendomsrettslige problemstillinger. 

Arbeidserfaring

2017 -
Advokatfullmektig, Kvale
2016 - 2017
Trainee, European Free Trade Association (EFTA), Brussel, Belgia
2016
Praktikant, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Wien, Østerrike
2012 - 2015
Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund, Oslo
2012 - 2013
Saksbehandler, Nedre Telemark Tingrett, Skien

Utdannelse

2014 - 2015
Master of Laws (LL.M), Bond University, Australia
2009 - 2015
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2008
Internasjonal prosjektstyring, Høyskolen i Telemark, Zanzibar, Tanzania