Biografi

Anette Plassen er tilknyttet Kvales avdeling for arbeidsrett og pensjon. Hun arbeider i tillegg med eiendomsrettslige problemstillinger. Anette har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og tok valgemner på fransk ved Université Aix-Marseille, blant annet innenfor internasjonal økonomi og kjøpsrett. Hun har også kompetanse innenfor utlendingsrett og menneskerettigheter.

Språk

Norsk, engelsk og fransk.

Publikasjoner

  • "Skjerpet strafferamme for brudd på innreiseforbudet – Et nødvendig og forholdsmessig tiltak for å ivareta innvandringskontroll?" Fagfellevurdert artikkel i Kritisk Juss, 14.okt. 2016

 

Arbeidserfaring

2018 -
Advokatfullmektig, Kvale
2014 - 2015
Saksbehandler på utlendingsrettsgruppen, Jussbuss, Universitetet i Oslo

Utdanning

2018
Master i rettsvtenskap, Universitet i Oslo
2018
Internasjonal rett, Université Aix-Marseille III, Frankrike
2009 - 2011
International Baccalaureate (IB), United World College, Wales