Biografi

Fredrik Frøshaug yter forretningsjuridisk bistand med hovedvekt på entreprise og fast eiendom. Dette inkluderer bistand i kontraktsforhandlinger, behandling av sluttoppgjør og tvistehåndtering. Frøshaug bistår både byggherrer og entreprenører med ulike fagdisipliner, og holder regelmessig kurs i entrepriserettens standardkontrakter.

Frøshaug har bred faglig erfaringsbakgrunn som gir gode egenskaper i arbeid med kompliserte kontraktsforhold på tvers av juridiske fagområder. Han er kommersielt innrettet og har erfaring med styrearbeid.

Han fikk advokatbevilling i 2009.

Språk

Norsk og Engelsk

Arbeidserfaring

2015 -
Senioradvokat, Kvale
2011 - 2015
Fast advokat, Kvale
2009 - 2011
Advokat Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS
2006 - 2009
Advokatfullmektig Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS

Utdannelse

2007
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2006
Master of European Legal Studies (LLM.), Durham