Biografi

Christian B. Østlie yter forretningsjuridisk bistand med hovedvekt på bank og finans samt selskapsrett og transaksjoner. Arbeidet innenfor bank og finans omfatter avtaleforhandlinger og annen bistand i forbindelse med finansiering og tilhørende låne- og sikkerhetsdokumentasjon, for norske og utenlandske klienter, både finansinstitusjoner og låntakere. I tillegg arbeider Christian med regulatoriske forhold og annen bistand til finansinstitusjoner, inkludert børsnoterte finansinstitusjoner.

Han fikk advokatbevilling i 2011.

Språk

Norsk og engelsk

Arbeidserfaring

2015 -
Senioradvokat, Kvale
2012 - 2015
Fast advokat, Kvale
2011 - 2012
Ansatt advokat, Kvale
2008 - 2011
Advokatfullmektig, Kvale
2006 - 2008
Advokatfullmektig, Wikborg & Rein Oslo
2005 - 2006
Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett

Utdannelse

2006
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo