Biografi

Anne Kaurin er tilknyttet Kvales avdeling for selskapsrett og transaksjoner.  Hun yter generell selskapsrettslig rådgivning i forbindelse med blant annet kapitalinnhenting og fusjon/fisjon, samt due diligence arbeid. 

Anne har kompetanse innen arbeidsrett og rådgir også i spørsmål knyttet til fast eiendom og offentlig rett. Hun har etter hvert betydelig erfaring med en rekke ulike problemstillinger innen disse feltene.

Hun fikk advokatbevilling i 2013.

Språk

Norsk og engelsk

Arbeidserfaring

2017 -
Senioradvokat, Kvale
2015 - 2017
Fast advokat, Kvale
2010 - 2015
Advokatfullmektig, Kvale

Utdannelse

2010
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2009
Individuell arbeidsrett – spesialfag, Universitetet i Oslo