Kvales advokater har lang erfaring med håndtering av store og kompliserte sivile tvister for ordinære domstoler og voldgiftsretter. Vi representerer flere av landets største selskaper, blant annet innenfor olje, gass, energi og telekom. Vi har en sterk kommersiell forståelse, og i tillegg den faglige tyngden som kreves for at vi på best mulig måte kan ivareta dine interesser. 

Kvale er anerkjent som et ledende prosedyrefirma og firmaets dyktige advokater oppnevnes regelmessig som voldgifts dommere i konflikter mellom næringsdrivende. Mer enn 34 advokater prosederer jevnlig og firmaet har ni advokater med møterett for Høyesterett.                                              

Vi bistår blant annet innen:

  • Olje, gass og energi
  • IKT
  • Skatterett
  • Bygg og anlegg
  • Fast eiendom
  • Arbeidsrett
  • Offentlige anskaffelser
  • Kontraktsrett
  • Insolvens