Den norske petroleumsvirksomheten er den største bidragsyteren til nasjonalbudsjettet, og Kvale har siden 1980-tallet vært et av de ledende norske advokatfirmaer innen denne sektoren. Vi har vært involvert i de fleste utbygginger på norsk sokkel fra utbyggingen av Statfjord og Gullfaks og frem til i dag. Vi har vært prosessfullmektig i noen av de største og mest komplekse tvistesakene.

Vi bistår med regulatorisk og kontraktsrettslig rådgivning innen hele verdikjeden fra etablering i Norge til leting, utbygging, drift og avslutning av petroleumsvirksomheten. Kompleksiteten i regelverket og i de ulike kontrakter er stor. Over tid har vi bygget opp en unik bransjekunnskap som har vært en viktig faktor for å etablere oss som et ledende og topprangert olje og gass firma. 

Kvales olje og gasspraksis er rangert som top tier i Legal 500 og de uttaler blant annet:

"Kvale Advokatfirma DA ‘has some of the strongest lawyers around, especially in litigation and regulatory matters’, and ‘delivers clear advice in a timely fashion’. Practice head Jens Brede, who is ‘perhaps the best litigator in E&P matters’. Yngve Bustnesli who is a ‘first choice for regulatory matters’. Erik Brannsten is ‘experienced in development projects" (Legal500, 2017).

Vi bistår blant annet med:

  • Prekvalifisering som rettighetshaver på norsk sokkel
  • Petroleumsregelverket med tilhørende konsesjonsverk (petroleumslov med forskrifter,  utvinningstillatelsen, samarbeidsavtalen og regnskapsavtalen)
  • HMS-regelverket, inkludert utarbeidelse av styringssystemer for å overholde regelverkskrav (compliance)
  • Utbyggingsavtaler, seismikkavtaler, tilknytningsavtaler, unitiseringsavtaler, borekontrakter, riggleieavtaler, forsikringsavtaler, avtaler om tilgang til infrastruktur, avtaler om salg og transport av olje og gass, avtaler om fjerning av utrangerte installasjoner
  • Transaksjoner, herunder overdragelse av lisensandeler og aksjer i selskaper med deltakerandeler inkludert due diligence med utarbeidelse og forhandling av avtaleverk og søknader til myndigheter
  • Tvisteløsning knyttet til petroleumsregelverket og de ulike kontrakter som benyttes i virksomheten.

Kvale bistår også aktørene i petroleumsvirksomheten innen andre rettsområder, herunder skatterettslig, arbeidsrettslig og konkurranserettslig rådgivning.  

Artikler: