Morgenøkt - Sivilprosess

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i sivilprosess. Vi vil på denne manuduksjonen heve blikket og se på hovedprinsippene som er styrende for sivilprosessen, så som kontradiksjon og åpenhet. I tillegg vil vi se nærmere på begrepet "påstandsgrunnlag". Målsettingen er å bidra til å identifisere og løse sannsynlige eksamensoppgaver på en best mulig måte.

Foredragsholder er advokat og tidligere dommerfullmektig Alexander Daae fra Kvales prosedyreavdeling.

Påmelding: student@kvale.no.

  • Tid: tirsdag 13. november 08:30-10:00
  • Sted: Kvale, Haakon VIIs gate 10, Oslo.

Morgenøkt - Fast eiendoms rettsforhold

Kvale Advokatfirma ønsker velkommen til manuduksjon i fast eiendoms rettsforhold, spesielt tilpasset studenter på første avdeling ved UIO.

Særlige temaer som blir tatt opp er servitutter, herunder variasjonen i slike begrensede rettigheter og sentrale læringskrav innen naborett. 

Foredragsholdere er advokat Fredrik Frøshaug og advokatfullmektig Steffen Myrseth fra Kvales eiendoms- og entrepriseavdeling.

Påmelding: student@kvale.no.

  • Tid: torsdag 15. november 08:30-10:00
  • Sted: Kvale, Haakon VIIs gate 10, Oslo.