Om boet

Bo
Sjølyst Eiendomsutvikling DA, dets konkursbo
Rett
Oslo byfogdembete
Saksnummer
14-203780KON-OBYF/1
Bostyrer
Tom Hugo Ottesen
Åpningskjennelse
19.12.2014
Fristdag
19.12.2014
Krav meldes innen
23.01.2015
1. skiftesamling
19.01.2015

Om debitor

Debitor
Sjølyst Eiendomsutvikling DA
Opplysninger fra
Enhetsregisteret