Om boet

Bo
Heliwing Helikopter AS, dets tvangsavviklingsbo
Rett
Oslo byfogdembete
Saksnummer
16-102633KON-OBYF
Bostyrer
Arne Seemann Berg
Åpningskjennelse
14.11.2016
Fristdag
14.11.2016
Krav meldes innen
19.12.2016
1. skiftesamling
28.11.2016

Om debitor

Debitor
Heliwing Helikopter AS
Opplysninger fra
Enhetsregisteret